NTNU Alumni

NTNU Alumni er et internasjonalt, profesjonelt nettverk for NTNU-ere. NTNU Alumni er en arena for systematisk kontakt mellom NTNU, arbeids- og næringsliv, FoU-institusjoner og samfunnet for øvrig, nasjonalt og internasjonalt.

Tilbake til lista over alle tjenester