ADFS Autentisering

Autentisering via Feide for Microsoft programvare

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Agder
Mer informasjon:
http://www.uia.no/student/it-hjelp
Logg inn:
https://sts.uia.no/adfs/ls/IdpInitiatedSignon.aspx
TjenesteID:
1982024
Lisens:
Gratis