skolelab.no

Skolelab.no er en felles kursportal for skolelaboratoriene ved de norske universitetene. Registrerte brukere kan melde seg på kurs og få tilsendt informasjon om tilgjengelig etter- og videreutdanning ved UiB, UiO, NTNU og UiT.

Tilbake til lista over alle tjenester