Min Feide

Min Feide er et nettsted hvor Feide-brukere får oversikt over hvilke Feide-tjenester som finnes, og hvilke de per i dag har tilgang til gjennom sin skoleeier. Den enkelte bruker kan favorittmarkere og dele informasjon. Alle tjenester i grunnopplæringen som er tilgjengelig gjennom Feide vil være synlige på nettstedet, med informasjon om hva tjenesten gjør, målgruppe, fagområde, eventuelle teknologikrav, klassetrinn etc. Feide-brukere vil også få informasjon om hvor han eller hun skal henvende seg for å ta i bruk en tjeneste. Hensikten er å gi god informasjon om tjenester tilknyttet Feide og hjelpe brukeren å finne fram til tjenester å bruke i undervisning, læring og administrasjon. Min Feide er en gratis ressurs.

Tjenestetilbyder:
Utdanningsdirektoratet
Mer informasjon:
https://minfeide.no/om-min-feide
TjenesteID:
1975155
Lisens:
Gratis