Mediasite OsloMet - storbyuniversitetet

Mediasite tjenesten for OsloMet - storbyuniversitetet

Tjenestetilbyder:
OsloMet – storbyuniversitetet
Mer informasjon:
http://www.ecampus.no/om-mediasite/
Logg inn:
https://mediasite.hioa.no/Mediasite/login/SAML
TjenesteID:
1930538
Lisens:
Gratis