Mediasite Høgskolen i Bergen

Mediasite tjenesten for Høgskolen i Bergen

Tjenestetilbyder:
Høgskulen på Vestlandet
Mer informasjon:
http://www.ecampus.no/om-mediasite/
Logg inn:
https://mediasite.hib.no/Mediasite/login/SAML
TjenesteID:
1791976
Lisens:
Gratis