Den virtuelle matematikkskolen

Den virtuelle matematikkskolen (DVM) er en nettportal som leverer undervisningstjenester i matematikk. Digitale ressurser er presentert på en samlet måte for å gi bedre læringsutbytte for elevene. Lærere kan skreddersy undervisningsopplegg fra tilgjengelige ressurser og tjenester. DVM er en supplement i undervisningen og retter seg både mot sterk- og svakpresterende elever.

Tilbake til lista over alle tjenester