Den virtuelle matematikkskolen

Den virtuelle matematikkskolen (DVM) er en nettportal som leverer undervisningstjenester i matematikk. Digitale ressurser er presentert på en samlet måte for å gi bedre læringsutbytte for elevene. Lærere kan skreddersy undervisningsopplegg fra tilgjengelige ressurser og tjenester. DVM er en supplement i undervisningen og retter seg både mot sterk- og svakpresterende elever.

Tjenestetilbyder:
Utdanningsdirektoratet
Mer informasjon:
http://dvm.iktsenteret.no/
Logg inn:
http://dvm.iktsenteret.no/auth/saml/index.php
TjenesteID:
1781853
Lisens:
Gratis