Uninett Telefoni MyPage

Uninett Telefoni MyPage er interne telefonibrukers web-grensesnitt for administrasjon av egen brukerprofil, samtalelister, m.m.

Tilbake til lista over alle tjenester