Min stemme

Min stemme er et nettsted om demokrati og deltakelse for barnehagebarn og skoleelever, utviklet ved Senter for IKT i utdanningen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Tilbake til lista over alle tjenester