NTNU openVideo

NTNU openVideo er en web-basert videoportal som driftes av Multimediesenteret under Studieavdelingen på NTNU.Her blir kunnskapsbasert video av undervisning, kurs, seminar og annet publisert for både offentligheten og studenter/ansatte internt på NTNU.

Tilbake til lista over alle tjenester