eValg for universiteter og høgskoler i Norge

En generell applikasjon for gjennomføring av valg ved institusjoner innen U&H. Har støtte for ymse former for preferansevalg, listevalg og uravstemminger, samt kvotering og eventuell vekting av stemmekategorier (bla for bruk ved direktevalg av rektor og dekaner).

  • Tjenestetilbyder: Universitetet i Oslo
  • Bestillingsinformasjon: Tjenesten kan tas i bruk av institusjoner som tegner en abonnentsavtale for denne med USIT/UiO. Kontakt postmottak@usit.uio.no for dette.
  • Mer informasjon: http://valg.usit.no/
  • Logg inn: https://valg.usit.no/valg/login.do
  • TjenesteID: 1704460

Tilbake til lista over alle tjenester