Redmine

Redmine prosjektstyringsverktøy og bugtracker for programvareutvikling

Tjenestetilbyder:
Høgskolen i Hedmark
Mer informasjon:
https://forge.hihm.no/feide
Logg inn:
https://forge.hihm.no/mellon/login?IdP=https%3A%2F%2Fidp.feide.no&ReturnTo=%2Fredmine
Bestillingsinformasjon:
https://forge.hihm.no/feide
TjenesteID:
1695960
Lisens:
Gratis