FITS - IKT-drift i skolen

FITS-websidene brukes i forbindelse med FITS-kursene fra Senter for IKT i utdanningen. Kursdeltakere vil her få tilgang til oppdatert kursmateriale og diskusjonsgrupper.

Tilbake til lista over alle tjenester