MatteMestern.no

MatteMestern bygger på individualisering og er helt adaptiv.Ut fra elevenes nivå tilpasses oppgavene individuelt, slik at hver elev utfordres og får en bred og fordypet kunnskap om matematikk.

✓ Digital matematikk for hele grunnskolen✓ Utformet i henhold til den norske læreplanen✓ Adaptiv trening utfordrer elevene individuelt på eget kunnskapsnivå✓ Over to millioner oppgaver og to tusen videoleksjoner✓ Statistikk så du kan følge elevenes læring

Tilbake til lista over alle tjenester