PAS/PGS

PAS/PGS er et system for gjennomføring av sentralt utarbeidet prøver og eksamener for grunnskole og videregående skole.

Tjenestetilbyder:
Utdanningsdirektoratet
Mer informasjon:
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover
Logg inn:
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover
TjenesteID:
108384
Lisens:
Gratis