Prosjektbasen

Prosjektbasen er basert på informasjon fra prosjekter i programmet "Kunnskapsløftet - fra ord til handling". Nettstedet tilgjengeliggjør informasjon knyttet til disse prosjektene for personer i utdanningssektoren.

Tjenestetilbyder:
Utdanningsdirektoratet
Mer informasjon:
https://prosjektbasen.udir.no/Om-prosjektbasen/
Logg inn:
https://prosjektbasen.udir.no/Feide/login.ashx
TjenesteID:
107735
Lisens:
Gratis