Prosjektbasen

Prosjektbasen er basert på informasjon fra prosjekter i programmet "Kunnskapsløftet - fra ord til handling". Nettstedet tilgjengeliggjør informasjon knyttet til disse prosjektene for personer i utdanningssektoren.

Tilbake til lista over alle tjenester