Uninett Telefonkonferanse

Telefonkonferanseløsning for utdanningssektoren i Norge.Tjenesten blir i første fase en telefonkonferansetjeneste basert på asterisk webmeetme.Det blir en FEIDE tjeneste slik at FEIDE-brukere kan booke konferanser og invitere hvem dem vil til å ringe inn til konferansen.I neste fase vil vi inkludere MCU og videkonferansebooking.

Tilbake til lista over alle tjenester