DFØ Portal

Her får du tilgang til din personlige selvbetjeningsportal i SAP HR, både som ansatt (ESS) og leder (MSS).

Tilbake til lista over alle tjenester