Tilgang til Feide-innlogging for skoler som ikke er tilknyttet Feide

Mange digitale læremidler krever Feide-innlogging. Uninett og Utdanningsdirektoratet tilbyr nå en særskilt løsning for skoler som ikke er tilknyttet Feide, slik at også disse får tilgang til ressursene de trenger for å gjennomføre nettundervisning. En rekke tjenesteleverandører stiller nå sine digitale løsninger til fri bruk for hele Norge.

Innlogging med Feide via denne løsningen vil være tilgjengelig på tjenester der leverandøren har åpnet for løsningen i sin tjeneste. Hvis 'Læremiddeldugnad' er oppgitt som alternativ i valg av tilknytning, er tjenesten tilgjengelig.
 
Til informasjon: Dette er en midlertidig løsning ment for å dekke et akutt behov i forbindelse med koronapandemien. Vi informerer om at løsningen avsluttes 15. juli 2020.

 

Feide-innlogging for skoler som ikke er tilknyttet Feide 

Beskrivelse av løsningen: fiktiv organisasjon og fellesbrukere

Tjenesten tilrettelegges ved at det i Feide opprettes en fiktiv organisasjon med en fiktiv skole, og fiktive lærere og elever tilknyttet skolen, til felles bruk. På denne skolen er det opprettet: 
 • en elevkonto uten trinn og basisgruppe 
 • en elevkonto for hvert trinn med basisgruppe, men uten undervisningsgrupper 
 • en lærerkonto uten trinn og basisgruppe 
 • en lærerkonto for hvert trinn med basisgruppe, men uten undervisningsgrupper
Detaljer om organisasjon, skole og brukere er beskrevet lenger ned. 
 
Merk: Skolene som tar i bruk den midlertidige løsningen vil ikke kunne operere med personlige brukere, slik det normalt er i Feide-tjenesten, men fellesbrukere for alle. 
 
Det er viktig å være klar over at dette er kontoer som vil bli brukt av mer enn én person, og passord vil være kjent. 

Tjenesteleverandør må avgjøre tilgang for den fiktive organisasjonen

Det vil være opp til den enkelte tjenesteleverandør å avgjøre om den vil slippe inn den fiktive organisasjonen. En problemstilling kan f.eks. være hva en bruker kan finne på å lagre i tjenesten o.l. 

 

Felleskonto – brukernavn og passord åpent tilgjengelig

Det må være tydelig for tjenesteleverandører og de personene som får tilgang via disse fellesbrukerne at det er FELLES kontoer delt med MANGE. Brukernavn og passord er åpent tilgjengelig, og mange vil derfor bruke de samme brukerne samtidig. 

 

Tjenesteleverandøren må vurdere om løsningen kan brukes på sin tjeneste

Tjenesteleverandører må derfor selv gjøre en grundig vurdering på om de kan bruke slike fellesbrukere på sin tjeneste, med hensyn til sikkerhet, hva som kan lagres, hva man får tilgang til, personvern o.l. Tjenesteleverandørene må også informere de som tar det i bruk om dette. 
 
Typisk scenario hvor fiktive fellesbrukere kan anvendes vil være der en tjeneste gir tilgang til beskyttede læringsressurser, men der det ikke er store muligheter for eleven å skrive informasjon som lagres i tjenesten. 
 
Noen leverandører har selvsagt ikke mulighet til å bruke slike fellesbrukere i sin tjeneste da den er basert på personlige brukere. Uninett har per nå ingen løsning tilgjengelig for denne typen tjenester. 
 
Både SAML- og OIDC-tjenester kan åpnes opp for disse fellesbrukerne (gamle og nye Feide). 

Gjør din tjeneste tilgjengelig

Tjenesteleverandører som ønsker å gjøre sin tjeneste tilgjengelig for denne fiktive organisasjonen gjør følgende:

 1. Gå inn i Feides kundeportal og åpne 'tilgang' til organisasjonen 'Læremiddeldugnad'
 2. Send deretter e-post til support@feide.no og be om at det åpnes for organisasjonen. 

Slik logger du på: brukernavn, passord og tilhørighet for fellesbrukere

Slik logger du inn med Feide

 1. Gå til tjenesten du skal logge inn på (OBS! For å kunne logge på, må tjenesteleverandøren har åpnet for løsningen i sin tjeneste. Oversikt finnes under "Hvilke tjenester kan vi logge inn på med denne løsningen?")
 2. Velg “Læremiddeldugnad” som tilhørighet 
 3. Oppgi brukernavn og passord. Se brukernavn og passord under.

 

Typer brukere: med og uten tilknytning til trinn og basisgruppe

Det finnes to typer brukere:
 • fellesbrukere som ikke er tilknyttet trinn og basisgruppe
 • fellesbrukere som er tilknyttet trinn og basisgruppe
Den enkelte tjenesteleverandør bestemmer hvilke type brukere som skal benyttes.

 

Brukernavn og passord for fellesbrukere som ikke har trinn eller basisgruppe:

 • Brukernavn for elev: ‘elev’ 
 • Brukernavn for lærer: ‘laerer’ 
 • Passord: ‘dugnad’

 

Brukernavn og passord for fellesbrukere som er tilknyttet trinn og basisgruppe

 • Passord: ‘dugnad’ for alle brukere
 • Brukernavn:
  • elev-t1 
  • elev-t2 
  • elev-t3 
  • elev-t4 
  • elev-t5 
  • elev-t6 
  • elev-t7 
  • elev-t8 
  • elev-t9 
  • elev-t10 
  • elev-vg1 
  • elev-vg2 
  • elev-vg3 
  • laerer-t1 
  • laerer-t2 
  • laerer-t3 
  • laerer-t4 
  • laerer-t5 
  • laerer-t6 
  • laerer-t7 
  • laerer-t8 
  • laerer-t9 
  • laerer-t10 
  • laerer-vg1 
  • laerer-vg2 
  • laerer-vg3 

Det er viktig å være klar over at dette er FELLES kontoer delt med MANGE. Brukernavn og passord er åpent tilgjengelige, og mange vil derfor bruke de samme brukerne samtidig. 

Hvilke tjenester kan vi logge inn på med denne løsningen?

Brukere kan kun logge inn med denne løsningen til tjenester som har åpnet for det. Her er en oversikt over hvilke som til nå har gjort sin tjeneste tilgjengelig:

 • Aschehoug undervisning (pålogging med bruker uten trinn/basisgruppe)
 • GAN Aschehoug Digital (pålogging med bruker uten trinn/basisgruppe)
 • Gyldendal (pålogging med med bruker med trinn/basisgruppe)
 • Salaby (pålogging med med bruker med trinn/basisgruppe)
 • Barnas (pålogging med bruker uten trinn/basisgruppe)
 • Kunnskap.no (pålogging med bruker uten trinn/basisgruppe)
 • Min kunnskap (pålogging med bruker uten trinn/basisgruppe)
 • Muzzy Club (pålogging med bruker uten trinn/basisgruppe)

Hvilket brukernavn og passord som brukes for å logge inn til disse tjenestene avhenger av om tjenesten benytter brukere tilknyttet trinn og basisgruppe eller ikke. Se brukernavn og passord for de to ulike under "Slik logger du på: brukernavn, passord og tilhørighet for fellesbrukere".

Oversikten oppdateres fortløpende etter hvert som nye tjenester kommer til.

Hvis 'Læremiddeldugnad' er oppgitt som alternativ i valg av tilknytning, er tjenesten tilgjengelig og du kan logge inn.

Informasjon til tjenesteleverandører om organisasjon og brukere

Skoleeier

Navn: Læremiddeldugnad Organisasjonsnummer: NO473646943 (norEduOrgNIN, fiktivt nummer) 

 

Skole 

Navn: Dugnadsskole Virksomhetsnummer: NO333684098 (norEduOrgUnitUniqueIdentifier, fiktivt nummer) 

 
Fellesbrukere
Alle brukere har passordet ‘dugnad’ og vil være kjent av mange personer.
Vi har opprettet to basisbrukere som kan brukes der innlogging er det eneste behovet. Disse brukerne har ikke trinn eller basisgruppe knyttet til seg. 
 

Bruker ‘elev’ 

 • cn: Elev Olsen 
 • displayName: Elev Olsen 
 • norEduPersonLegalName: Elev Olsen 
 • givenName: Elev 
 • sn: Olsen eduPersonPrincipalName: elev@dugnad.feide.no 
 • eduPersonAffiliation: member 
 • eduPersonAffiliation: student 
 • eduPersonPrimaryAffiliation: student 
 • eduPersonOrgDN: o=Læremiddeldugnad,cn=org,cn=dugnad,ou=feide,dc=uninett,dc=no 
 • eduPersonOrgUnitDN: ou=Dugnadsskole,cn=org,cn=dugnad,ou=feide,dc=uninett,dc=no 
 • eduPersonPrimaryOrgUnitDN: ou=Dugnadsskole,cn=org,cn=dugnad,ou=feide,dc=uninett,dc=no 
 • norEduPersonNIN: 70001303498 

 

Bruker ‘laerer’ 

 • cn: Lærer Hansen 
 • displayName: Lærer Hansen 
 • norEduPersonLegalName: Lærer Hansen 
 • givenName: Lærer 
 • sn: Hansen eduPersonPrincipalName: laerer@dugnad.feide.no 
 • eduPersonAffiliation: member 
 • eduPersonAffiliation: employee 
 • eduPersonAffiliation: faculty 
 • eduPersonPrimaryAffiliation: faculty 
 • eduPersonOrgDN: o=Læremiddeldugnad,cn=org,cn=dugnad,ou=feide,dc=uninett,dc=no 
 • eduPersonOrgUnitDN: ou=Dugnadsskole,cn=org,cn=dugnad,ou=feide,dc=uninett,dc=no 
 • eduPersonPrimaryOrgUnitDN: ou=Dugnadsskole,cn=org,cn=dugnad,ou=feide,dc=uninett,dc=no 
 • norEduPersonNIN: 70003838151 
I tillegg har vi opprettet lærere og elever tilknyttet hvert trinn, med informasjon om trinn og basisgruppe.
 

Bruker ‘elev-t1’ til ‘elev-t10’, og ‘elev-vg1’, ‘elev-vg2’ og ‘elev-vg3’ 

Alle er fylt inn etter denne formen, med elev-t1 som eksempel. Trinn, basisgruppe er tilsvarende brukernavnet. Fødselsnummeret er fiktivt og tilfeldig tildelt for hver bruker. 
 • cn: Elev-T1 Olsen 
 • displayName: Elev-T1 Olsen 
 • norEduPersonLegalName: Elev-T1 Olsen 
 • givenName: Elev-T1 
 • sn: Olsen eduPersonPrincipalName: elev-t1@dugnad.feide.no 
 • eduPersonAffiliation: member 
 • eduPersonAffiliation: student 
 • eduPersonPrimaryAffiliation: student 
 • eduPersonOrgDN: o=Læremiddeldugnad,cn=org,cn=dugnad,ou=feide,dc=uninett,dc=no 
 • eduPersonOrgUnitDN: ou=Dugnadsskole,cn=org,cn=dugnad,ou=feide,dc=uninett,dc=no 
 • eduPersonPrimaryOrgUnitDN: ou=Dugnadsskole,cn=org,cn=dugnad,ou=feide,dc=uninett,dc=no 
 • eduPersonEntitlement: urn:mace:feide.no:go:grep:http://psi.udir.no/laereplan/aarstrinn/aarstrinn1 
 • eduPersonEntitlement: urn:mace:feide.no:go:group:b::NO333684098:1a:2020-03-13:2021-01-01:student:Klasse%201A 
 • eduPersonEntitlement: urn:mace:feide.no:go:groupid:b:NO333684098:1a:2020-03-13:2021-01-01 
 • norEduPersonNIN: 70000768659 

 

Bruker ‘laerer-t1’ til ‘laerer-t10’, og ‘laerer-vg1’, ‘laerer-vg2’ og ‘laerer-vg3’ 

Alle er fylt inn etter denne formen, med laerer-vg2 som eksempel. Trinn, basisgruppe er tilsvarende brukernavnet. Fødselsnummeret er fiktivt og tilfeldig tildelt for hver bruker. 
 • cn: Lærer-VG2 Hansen 
 • displayName: Lærer-VG2 Hansen 
 • norEduPersonLegalName: Lærer-VG2 Hansen 
 • givenName: Lærer-VG2 
 • sn: Hansen eduPersonPrincipalName: laerer-vg2@dugnad.feide.no 
 • eduPersonAffiliation: member 
 • eduPersonAffiliation: employee 
 • eduPersonAffiliation: faculty 
 • eduPersonPrimaryAffiliation: faculty 
 • eduPersonOrgDN: o=Læremiddeldugnad,cn=org,cn=dugnad,ou=feide,dc=uninett,dc=no 
 • eduPersonOrgUnitDN: ou=Dugnadsskole,cn=org,cn=dugnad,ou=feide,dc=uninett,dc=no 
 • eduPersonPrimaryOrgUnitDN: ou=Dugnadsskole,cn=org,cn=dugnad,ou=feide,dc=uninett,dc=no 
 • eduPersonEntitlement: urn:mace:feide.no:go:group:b::NO333684098:vg2a:2020-03-13:2021-01-01:faculty:Klasse%20VG2A 
 • eduPersonEntitlement: urn:mace:feide.no:go:groupid:b:NO333684098:vg2a:2020-03-13:2021-01-01 
 • norEduPersonNIN: 70001445985 

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om løsningen kan du kontakte Uninett på kontakt@uninett.no.