Priser for tjenesteleverandører

Fra 1.1.2019 blir det gratis å være tjenesteleverandør i Feide.

Tjenesteleverandører betaler 11.000,- NOK for 2018. Tjenesteleverandører som leverer flere tjenester til Feide blir ikke fakturert per tjeneste. Det vil si at avgiften er 11.000,- uavhengig av hvor mange tjenester man leverer.

Vertsorganisasjoner som også leverer tjenester til Feide blir ikke fakturert for tjenesteavgift.

 

Teknisk informasjon