Presse

Henvendelser fra media kan rettes til Feides pressekontakter i Uninett AS:

Hildegunn Vada

Avdelingsdirektør, Uninett AS

hildegunn.vada@uninett.no

+47 97 68 07 05 

Silje Marnburg Ellefsen

Kommunikasjonsrådgiver, Uninett AS

silje.ellefsen@uninett.no

+47 40 47 04 50