Presse

Henvendelser fra media kan rettes til Uninetts pressekontakter:

Mari Prestvik

Kommunikasjonsleder Uninett

mari.prestvik@uninett.no

+47 92 46 85 62

 

Silje Marnburg Ellefsen

Kommunikasjonsrådgiver Uninett

silje.ellefsen@uninett.no

+47 40 47 04 50