Personvern

Digitaliseringen gjør at utdannings- forskningssektoren tar i bruk stadig flere digitale tjenester, og tjenestene blir mer persontilpasset. Det betyr at mer informasjon om elever, studenter og ansatte deles med flere.  

Samtidig blir regelverket for behandling av personopplysninger stadig strengere, og det blir mer krevende for institusjonene å ivareta et tilfredsstillende personvern.  

Nye Feide vil gjøre det enklere å følge nye regler, lage databehandleravtaler og gjennomføre risikovurderinger.  

Vi vet hvor viktig det er at personopplysninger ikke havner på avveie.  

GDPR  

I EUs nye personvernreglement, GDPR, forsterkes brukerens rett til kontroll over egne opplysninger, og institusjonene har fått et større ansvar for å ivareta personvernet.  

Brukeren skal enkelt kunne få innsyn i opplysninger som lagres, hvor de lagres, hvem de deles med, og hensikten med delingen. Det stilles også krav til at brukeren skal kunne oppdatere opplysninger og be om sletting.  

Utdanningsinstitusjonene har ofte manuelle og dyre metoder for å gi brukerne innsyn. En innsynstjeneste i nye Feide vil hjelpe institusjonene med å etterleve GDPR-kravene, og den vil gi brukerne bedre kontroll over egne personopplysninger.  

Effektivisering av databehandleravtaler og risikovurderinger  

Institusjonene har plikt til å sørge for tilfredsstillende personvern når de benytter digitale tjenester. Dette ansvaret ivaretas blant annet ved å gjennomføre risikovurderinger og ved å inngå riktige databehandleravtaler med leverandører.   

Feide har som mål å tilby digital støtte for risikovurderinger og databehandleravtaler for ytterligere å effektivisere dette arbeidet. 

 

Relevante sider

Personvern og informasjonssikkerhet i Feide