Webinar: Feide for friskoler

Målgruppe: Skoleeier, skoleledelse og teknisk personell ved friskoler

Dato: Torsdag 19. november

Tidspunkt: 14:00–15:00

Sted: Zoom (lenke til Zoom-room sendes til påmeldte via e-post)

Påmelding innen 17. november klokken 16:00

Meld deg på webinaret her

 

Agenda

  • Feide nå – Hva er Feide, hvilke tjenester og hvilken teknologi og funksjonalitet gir Feide?
  • Utvikling av Feide - Et innblikk i hvordan vi prioriterer endringer og hva det jobbes med.
  • Datakvalitet – Hvorfor er det viktig med god datakvalitet og hvordan sørge for oppdatert og korrekte data?
  • Feide Administrator – Oppgave for Feide administrator, kort gjennomgang av Feide Kundeportal og videreutvikling av denne.
  • Informasjon om fremtidige webinarer.

 

Praktisk informasjon

  • Du må melde deg på de webinarene du ønsker å delta på.
  • Det åpnes for spørsmål i etterkant av webinarene.
  • Presentasjonene og webinarene kommer til å bli tatt opp og lagt ut under arrangementer og Uninett Play.

 

Om webinaret 

Feide har i dag 1,3 millioner brukere. Alle landets kommuner og fylkeskommuner samt hele universitets- og høgskolesektoren har tatt i bruk tjenesten. 120 av landets 350 friskoler har så langt tatt i bruk Feide og stadig nye skoler tar i bruk tjenesten.

Uninett og Utdanningsdirektoratet inviterer dere til et webinar hvor vi ønsker å informere dere om hva Feide kan tilby dere som potensielle brukere. Det å kunne tilrettelegge for og tilgjengeliggjøre digitale læremidler og tjenester har fått et ytterligere fokus under koronapandemien.

Feide gir en sikker tilgang til tjenester samtidig som at personvernet ivaretas. Med Feide får dere tilgang til et bredt spekter av tjenester hvor leverandørene har mulighet til å tilby brukertilpassede tjenester og tilgangsstyring basert kun på nødvendig informasjon om brukerne.

Agendaen for webinaret er rettet mot det å gi dere en presis informasjon om hva Feide kan bety for din skole. Webinaret er i hovedsak rettet mot dere som i dag ikke har tatt i bruk tjenesten, men alle er velkomne.

Vi håper du finner dette interessant og ønsker deg velkommen til webinar!