Webinar for Feide-administratorer hos fylkeskommunene 30. mars

Vi viser til tidligere invitasjon til Feide-samling hhv. 23.03 og 30.03, hvor programmet også omfattet en egen sesjon for fylkeskommunene.
 
Grunnet koronautbruddet, så er samlingene som kjent avlyst. Vi inviterer i stedet til webinar den 30.03 kl 12.00–14.00 hvor følgende tema er satt i fokus:
 
Feide for fylkeskommunene
v/Uninett og Utdanningsdirektoratet
  • Feide nå  status vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører
  • Feide 2.0/nye Feide – tilgang til et spekter av nye muligheter
  • SAS-BAS-FEIDE – og hva må gjøres for oppgradering til Feide 2.0/nye Feide
  • Oppgradering til Feide 2.0 /nye Feide   3 steg til nye Feide
  • Viktige faktorer ved oppgraderingsprosessen og kvalitetssikring av denne

Påmelding

For å melde deg på webinaret, trykk her
 
Påmeldte får praktisk informasjon om gjennomføringen av webinaret tilsendt på e-post.

Opptak fra tidligere samling

Vi viser for øvrig til tidligere gjennomførte webinar den 09.03 hvor dette ble streamet. Opptak fra streamingen og presentasjonene finner du her.
 
Vi håper dette passer inn i en hektisk hverdag og ønsker deg velkommen som deltaker på webinar den 30.03.