Webinar 1. desember: Datadeling

20.10.2021 08:36

Webinaret tar for seg datadeling generelt, muligheter for innovasjon og hvordan data kan deles via Feide. For kunnskapssektoren sikrer Feide datadeling basert på en infrastruktur som gir rask, rimelig og sikker tilgang til data. Datadeling inngår som en sentral del av kunnskapssektorens digitaliseringsstrategi. 

  • Målgruppe: Skoleeiere, skoleledelse, Feide-administratorer, tjenesteleverandører og andre interesserte. 
  • Dato: Onsdag 1. desember 
  • Tidspunkt: 09:00–11:30 
  • Sted: Zoom (lenke til Zoom-rom sendes til påmeldte via e-post) 
  • Påmelding innen 29. november klokken 16:00 

Program 

Datadeling i kunnskapssektoren.

Det er mange politiske føringer og ambisjoner som stiller sterke krav til at data gjøres tilgjengelig som ressurs gjennom å dele data med andre, og at virksomhetene og sektoren skal bli mer datadrevet. Det ligger store muligheter i datadrevet økonomi og innovasjon, men også mange utfordringer som må løses. Denne presentasjonen gir innblikk i dagens situasjon i kunnskapssektoren og initiativ som skal bidra til å løfte sektoren på datadelingsområdet.

Foredragsholder: Per Hovde, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  

Datadeling for innovasjon 

Hvorfor og hvordan er datadeling viktig for innovasjon og tjenesteutvikling i kunnskapssektoren? 

Foredragsholder: Andreas Solberg, Uninett 

Pilot-prosjektet Foreldre-barn-funksjonalitet i Feide 

Informasjon om foreldre-barn-piloten i Oslo kommune med fokus på bruk av denne funksjonaliteten i læringsanalyse-applikasjonen MittFagkart.

Foredragsholdere: Brian Jørgensen, Oslo kommune, og Jeanette Samuelsen, SLATE, Universitetet i Bergen 

Hvordan ta i bruk foreldre-barn-API-et? 

Teknisk informasjon fra Uninett om hvordan tjenester kan ta i bruk foreldre-barn-API-et og hva vertsorganisasjoner må gjøre for å kunne benytte seg av foreldre-barn-funksjonaliteten. 

Foredragsholder: Snorre Løvås, Uninett

Praktisk informasjon 

  • Det åpnes for spørsmål i etterkant av innleggene.
  • Det vil bli gjort opptak av webinaret som sammen med presentasjonene blir lagt ut under arrangementer og Uninett Play

Datadeling

Uninett har over tid jobbet med en omfattende videreutvikling av Feide. Feide har funksjonalitet for trygg og enkel deling av data i tillegg til innlogging, og det jobbes nå med å videreutvikle og få datadeling i Feides kundeportal. Dette gir muligheter for innovasjon og utvikling av nye brukerorienterte utdanningstjenester. 

Datadelingsfunksjonen gir utdanningsinstitusjonene bedre kontroll på tilgangsstyringen, samtidig som det blir enklere å dele offentlige data på en trygg måte. 

En vertsorganisasjon i Feide kan dele utvalgt data med dem de ønsker, gjennom API Gatekeeper. Ved hjelp av god tilgangskontroll er det enkelt å gi tilgang til utvalgt mengde data, for eksempel fra en spesifikk tjeneste. I stedet for at leverandøren må få tilgang til hele databasen, kan de nå få tilgang til kun den dataen de trenger. Hvilke data brukeren ønsker å dele, er dermed opp til vertsorganisasjonen. 

Med tilgang til offentlige data kan leverandører utvikle nye og bedre utdanningstjenester tilpasset brukernes behov. Leverandørene kan også tilgjengeliggjøre sine data for gjenbruk i andre tjenester. 

Du finner mer informasjon om datadeling i Veikartet på feide.no

Foreldre-barn-funksjonalitet i Feide 

Forbedret foreldre-barn funksjonalitet i Feide skal bidra til å styrke samarbeidet mellom skole og hjem. Uninett fikk i 2019 et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet om å tilgjengeliggjøre data om hvem som er foresatt og startet i høst opp et pilotprosjekt som gjør det mulig for foresatte å logge inn på tjenester som støtter foresatte-innlogging ved bruk av ID-porten. Foresatte vil da få tilgang til informasjon knyttet til sine barn, i tillegg til at det også vil bli mulig å hente ut hvilke barn som er tilknyttet en foresatt.  
 
Det er utviklet et API som benytter seg av informasjon om foresattes fødselsnummer. Denne informasjonen må legges inn i vertsorganisasjonenes Feide-kataloger. Rent teknisk realiseres det gjennom et nytt attributt som ligner på norEduPersonNIN. Her legges fødselsnummeret/d-nummeret til de(n) foresatte inn. 

Ut fra erfaringene som gjøres i piloten, vil Uninett og Utdanningsdirektoratet i samarbeid beslutte hvorvidt løsningen skal settes i produksjon eller avvikles. 

Les mer om piloten.