Videreutvikling av funksjonalitet for deling av data

20.06.2022 14:35

Sikt startet i 2019 et omfattende arbeid rundt videreutvikling av kundeportalen til Feide, i tråd med Kunnskapsdepartementets handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen. I forbindelse med dette er vi nå i en prosess hvor vi forbedrer vår funksjonalitet for deling av data. 

Enklere og sikrere å dele data

Vi ønsker å gjøre det enklere og mer brukervennlig å dele data via Feide, og samtidig sørge for at skoleeiere beholder oversikt og kan oppfylle krav om behandling av persondata. Vi slår derfor sammen eksisterende administrasjon for datadeling, Dataporten Dashboard, med Feides kundeportal for å få en helhetlig løsning for skoleeiere og tjenesteleverandører. 

I månedene fremover vil vi prøve ut deling av data fra et system til et annet, uten brukerinnlogging og med informasjon som ikke er en del av brukerkatalogen som er definert i Feides informasjonsmodell. 

I neste steg vil vi jobbe med å få på plass administrasjon av utveksling av data der informasjonen som flyter tilpasses direkte til sluttbrukeren som er innlogget. 

Data fra brukerkatalogen  

Vi jobber parallelt med et utviklingsløp for å kunne dele dataene som finnes i Feides informasjonsmodell på nye måter mellom systemer, f.eks. informasjon om alle grupper ved en skoleeier, organisasjonsstruktur, sammenstilt sluttbrukerinformasjon o.l.

Dette arbeidet holdes i denne omgang utenfor utprøvingen beskrevet her, og vi vil komme tilbake med mer informasjon på et senere tidspunkt.  

Informasjonsmøte 

Et informasjonsmøte om ny funksjonalitet, og utprøving av denne, vil holdes til høsten. Dato for dette kommer senere. Vi oppfordrer i mellomtiden til å ta kontakt om det er interesse for tidlig utprøving, eller om det er noen spørsmål knyttet til den nye løsningen for deling av data.