Utvidet rollestyring i Feide

Uninett og Udir har startet kartleggingen av hvilke roller vi skal utvide med i Feide-skjemaet for grunnopplæringen, altså hvilke roller personer kan ha. Dette gjør vi for at en tjeneste kan ha mulighet til å bedre tildele rettigheter og tilgang for spesifikke roller brukt i grunnopplæringen. 
 
Noen forslag som har kommet inn er helsesykepleier, skoleeier, skoleleder, lærer og midlertidig.
 
Vi ønsker nå innspill fra dere på hvilke roller som bør være med i ny skjemaversjon. 
 
 
Svarfrist: 8. januar 2021
 
På forhånd takk for innspill.