Uninett og Utdanningsdirektoratet inviterer til webinar for tjenesteleverandører

Med 1,3 millioner brukere og en stadig voksende brukergruppe, utgjør Feide et stort og lett tilgjengelig marked for tjenesteleverandørene. Et bredt utvalg av leverandører er allerede etablert og nye kommer stadig til. 

 
Vi har i løpet av det siste året hatt fokus på å bidra til at vertsorganisasjonene oppgraderer til nyeste versjon av Feide. Med få unntak bruker nå nærmest alle kommuner og fylkeskommuner nyeste Feide-versjon. Innenfor friskoleområdet er også de fleste vertsorganisasjonene etablert med nyeste Feide-versjon. Vi ser også at antallet friskoler som tar i bruk Feide stadig øker. Les mer om oppgraderingsprossesen.
 
For dere som tjenesteleverandører utgjør Feide totalt 1,3 million brukere. Nyeste versjon av Feide gjør det mulig for dere å utvikle tjenester som sikrer en enda mer skreddersydd brukeropplevelse i de tjenestene dere tilbyr. Uninett og Utdanningsdirektoratet har lagt opp til en webinarserie der vi i tillegg til å vise noen av mulighetene i nyeste versjon av Feide, også kommer til å informere om videre planer for utvikling av tjenesten.
 
Webinarserien etterfølges av en to-trinns workshop hvor dere vil møte utviklermiljøet hos Uninett som vil gi et nærmere innblikk i hvordan dere som tjenesteleverandører kan utnytte Feide i utvikling av tjenester.  
 

Praktisk informasjon

 • Du må melde deg på de webinarene du ønsker å delta på
 • Det åpnes for spørsmål i etterkant av webinarene, så sett av litt ekstra tid i kalenderen
 • Presentasjonene og webinarene kommer til å bli tatt opp og lagt ut under arrangementer og Uninett Play
 

Webinar - Introduksjon til Feide

 
Målgruppe: Du som har ingen eller lite kunnskap om Feide (nyansatt eller ikke tatt i bruk Feide enda).
 
Tid: Tirsdag 10.november 13:30 -14:00 
 
Sted: Digitalt i Zoom  
 
Det første webinaret har følgende tema: 
 • Hva er Feide? 
 • Hvorfor ta i bruk Feide?​ 
 • Tjenester som bruker Feide i dag
 • Hvordan videreutvikles Feide?
 • Kommende webinar og workshops.
 
 

Webinar - Nye muligheter i Feide

 
Målgruppe: Du som har deltatt på webinar 1 eller har tjenester som er tilknyttet Feide i dag
 
Tid: Tirsdag 24.november 13:30 -14:00 
 
Sted: Digitalt i Zoom  
 
Det andre webinaret har følgende tema: 
 • Oppgradering av Feide
 • Utbredelse og bruk av Feide – hvem er brukerne?  
 • Ny teknologi gir nye muligheter  
 • Kommende webinar og workshops 
 
 
 

Webinar - Hvordan utnytte de nye mulighetene i Feide

 
Målgruppe: Du har deltatt på de tidligere webinarene eller har god kjennskap til eksisterende funksjonalitet i Feide
 
Tid: Onsdag 9.desember 13:30 -14:00 
 
Sted: Digitalt i Zoom  
 
Det tredje webinaret har følgende tema: 
 • Presentasjon av en case/tjeneste 
 • Pågående prosjekter/piloter 
 • Ny funksjonalitet som kommer
 
 
 
 
Arrangør: Uninett AS og Utdanningsdirektoratet.