Tyrifjord Barne og Ungdomsskole - Mening, Mestring og Muligheter‎

I dag vil vi ønske velkommen til Tyrifjord Barne og Ungdomsskole som ny vertsorganisasjon i Feide.

 
Tyrfjord Barne og ungdomsskole er en kristen friskole med elever fra 1. til 10. trinn
Tyrifjord barne- og ungdomsskole er en privat grunnskole tilknyttet Syvendedags Adventistkirken på Ringerike. 
Skolen ligger på Røyse i Hole kommune, Buskerud, i utkanten av tettstedet Gomnes. 
Den eies og drives av Adventistkirken Tyrifjord og Adventistkirken Hønefoss.
 
Vi i Feide gratulerer, og ser frem til et godt samarbeid.