Tilbyr tilgang til Feide-innlogging for skoler som ikke er tilknyttet Feide

Mange av de digitale tjenestene som er i bruk i nettbasert undervisning krever Feide-innlogging.

Med bakgrunn i den situasjonen som nå har oppstått og de utfordringer dette gir skolene, tilbys nå en særskilt løsning for de skolene som ikke er tilknyttet Feide. Dette for å sikre at også disse får tilgang til ressursene de trenger for å gjennomføre undervisningen.

Mer informasjon om løsningen er tilgjengelig her