Søk om tilskudd til oppgradering av Feide

Kommuner og fylkeskommuner kan nå søke om tilskudd fra Utdanningsdirektoratet for å oppgradere til Feide-skjema 2.0. Dette vil gjøre dem klar til å ta i bruk de mulighetene i nye Feide.

Oppgraderingen gir leverandører av digitale læremidler og andre utdanningstjenester mulighet til å ta i bruk ny teknologi som gir nye muligheter for innovasjon og tjenester. Nye Feide er et av tiltakene i Den teknologiske skolesekken.

Tilskuddsordningen er for kommuner og fylkeskommuner som ikke allerede er på versjon 2.0 av Feide-skjema. Usikker på hvilken versjon dere er på? Sjekk status for brukerkataloger i Feide her.

Det kan søkes om tilskudd på inntil kr. 50 000, og søknadsfristen er 30. september 2019.

For å lese mer om ordningen og søke tilskudd, se Utdanningsdirektoratets sider

Mer informasjon

Nye Feide

Om Feide