Sørg for sikker innlogging

Det er behov for økt datasikkerhet innen utdanning og forskning. Uninett oppfordrer nå alle vertsorganisasjoner som bruker Feide til å ta i bruk sterk autentisering.

Ansatte i grunnopplæringen og høyere utdanning har tilgang til en rekke digitale løsninger, som skoleadministrative system, læringsplattformer og et bredt spekter av tjenester. Det er svært viktig at de ansatte har en sterk autentisering på tjenestene som tilbys.

Et komplekst passord er vel og bra, men ikke alltid bra nok. Hvis brukernes passord kommer på avveie kan det resultere i stor skade, ikke bare for brukeren selv, men også for organisasjonen vedkommende er tilknyttet.

To metoder

Uninett oppfordrer derfor alle som bruker Feide til å ta i bruk sterk autentisering. Ved bruk av et ekstra trinn i autentiseringen er konsekvensene langt mindre alvorlig om brukernavn og passord kommer på avveie. Det tilbys to metoder på Feide:

  • Engangspassord på SMS
  • Kode via godkjenner-klient

Stor potensiell skade

Uten sterk autentisering vil et passord på avveie kunne gi tilgang til personopplysninger og dokumenter. Hvis elever for eksempel får tilgang til lærerens eller foreleserens passord, kan de også ha tilgang til å endre karakterer, fravær og andre persondata.

Til informasjon om sterk autentisering i Feide

Datatilsynet

Metoder som tilbys

Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor

Informasjon om nødvendig forarbeid hos vertsorganisasjonen ved sterk autentisering