Forvarsel om overgang til attributtgrupper

Som en del av felles håndtering av alle tjenester i Feide, uavhengig av om de bruker SAML2- eller OIDC-protokollen, endrer vi på måten tjenesteleverandører velger ut hvilke informasjonselementer/attributter som tilgjengeliggjøres for tjenestene.  

Tjenester som er integrert mot Feide med OIDC («Nye Feide») trenger ikke å gjøre noen endringer før vi flytter tjenesteregistrert for OIDC-tjenester inn i Feide sin kundeportal (kunde.feide.no) fra Dashboard (dashboard.dataporten.no).  

Dette medfører at dagens valg av enkeltattributter vil bli fjernet sommeren 2021 og erstattes med muligheten til å velge attributtgrupper i stedet.

Når attributtgrupper blir tilgjengelig vil vi anbefale alle som har integrert tjenester med SAML 2.0 å selv sette tjenestene sine til å bruke attributtgrupper, og teste at tjenestene fungerer som normalt etterpå.  

Hvis dere ikke endrer fra enkeltattributter til attributtgrupper selv innen utfasing av enkeltattributter vil det bli automatisk bli satt et utvalg av attributtgrupper som dekker de enkeltattributtene som tjenesten henter i dag. For de aller fleste tjenester vil dette fungere greit, men denne endringen kan skape problemer for et fåtall tjenester som ikke håndterer at de kanskje får flere attributter enn det den forventer. Derfor anbefaler vi alle å teste attributtgruppene før muligheter for å endre tilbake til enkeltattributter blir slått av påsken 2021.  

Endring til attributtgrupper gjøres i Feide sin kundeportal (kunde.feide.no) ved å gå inn på den aktuelle tjenesten og redigere attributter som tjenesten henter.

Designskisse:

Designskisse

Det blir sendt ut varsler med nøyaktig tidspunkt når dato for endringer er satt. Hvis dere har spørsmål send e-post til kontakt@uninett.no