Nye Feide-avtaler ved fylkes- og kommunesammenslåing

25.06.2019 14:45

Alle vertsorganisasjoner mottok i vår nye Feide-kontrakter for signering. 

Ettersom mange kommuner og fylker slås sammen ved årsskiftet, har Uninett mottatt flere forespørsler om man kan få ny avtale for den sammenslåtte organisasjonen.

Alle vertsorganisasjoner, også kommuner og fylker som skal sammenslås ved nyttår, må signere og returnere kontrakten som ble sendt ut i vår. Denne er gyldig ut 2019.

Uninett vil sørge for nye avtaler for sammenslåtte kommuner og fylker, og disse sendes ut januar 2020.