Ny versjon av Feides informasjonsmodell vedtatt

Feides informasjonsmodell versjon 2.0 er vedtatt i Feides samarbeidsråd. Ny versjon for grunnopplæringen finnes her:
 
 
For høyere utdanning finnes ny versjon her:
 
 
Alle endringer fra tidligere versjon er beskrevet i endringslogg.
 
Feide sentralt vil ha ha gjort klart for ny skjemaversjon i løpet av august 2018. De organisasjoner som ønsker å gjøre klart på sin side før det kan likevel starte arbeidet. Viktig å merke seg at dere da ikke setter skjemaversjon til 2.0, men beholder gammelt versjonsnummer. Dette for å unngå feilmeldinger på enkelte støttetjenester før vi er helt klare sentralt. Endelig varsel når vi er klare sentralt vil bli gitt senere.
 
Teknikere som ønsker å sjekke innhold i katalog opp mot krav i versjon 2.0 kan gjøre dette i crawleren ved å sette feltet "Schema version" til 2.0.
 
Eventuelle spørsmål sendes til support@feide.no