Ny pris ved bruk av SMS for sterk autentisering

Med virkning fra 1. juni 2017 har pris per SMS for bruk til sterk autentisering gått ned til 48 øre.