Nittedal kommune - Der storby og marka møtes!

Nittedal er en kommune i Akershus. Nittedal har et innbyggertall på 20 939 innbyggere.
Kommunen grenser i nord til Lunner og til Nannestad, i øst til Gjerdrum, i sørøst til Skedsmo, og i sør og vest til Oslo.
Nittedal kommune har ikke ett stort befolkningssentrum, men mange mindre lokalsamfunn.
Det meste av utbygging blir imidlertid nå konsentrert til nye Nittedal sentrum og kommunen har utarbeidet et forslag til en ambisiøs plan for utviking av dette tettstedet.
 
Vi i Feide ønsker velkommen til Nittedal kommune som ny vertsorganisasjon, og ser frem til et godt samarbeid