Nesten alle kommuner og fylkeskommuner har oppgradert til nye Feide

17.09.2020 23:14

Høsten 2018 ble Feide oppgradert med ny funksjonalitet for datadelingFor å utnytte denne nye funksjonaliteten har det siden den gang pågått et arbeid med å få kommuner og fylkeskommuner til å oppgradere til den nye Feide-versjonen. Nå bruker hele grunnopplæringen, med få unntak, nye Feide.

Skrevet av: Rune Nordang, Utdanningsdirektoratet

Feide er en tjeneste for trygg innlogging, sikker datadeling, forbedret personvern og tilrettelegging for innovasjon og er et knutepunkt for vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører innenfor grunnopplæring (grunnskoler, videregående skole, friskoler) og høyere utdanning (universiteter og høgskoler). Med 1,3 millioner brukere og en stadig voksende brukergruppe, utgjør den et stort marked for tjenesteleverandørene. 

Feide videreutvikles fortløpende med bakgrunn i krav fra brukerne og ut fra prioriteringer av disse kravene gjort av prioriteringsrådet for Feide. For at tjenesteleverandørene skal utnytte sist tilgjengelige teknologi i tjenesten, så er det viktig at vertsorganisasjonene sørger for en fortløpende oppgradering av Feide.

I mai 2019 var situasjonen den at vertsorganisasjonene innenfor grunnopplæringen brukte ulike skjemaversjoner av Feide. Dette medførte at mange sluttbrukerne ikke fikk tilgang til nyeste funksjonalitet i tjenesten samtidig som det skapte utfordringer for tjenesteleverandørene å måtte forholde seg til ulike teknologier ved utvikling av tjenester.

Fra Utdanningsdirektoratets side ble det utlyst en tilskuddsordning til kommuner og fylkeskommuner for støtte til oppgradering, og mange vertsorganisasjoner søkte på denne.

Fra Uninett og Utdanningsdirektoratets side har vi hatt en dels tett oppfølging av vertsorganisasjoner for å støtte dere i oppgraderingsarbeidet. Gjennom egne samlinger og etter hvert webinarer, så har vi hatt kontakt med Feide administratorene hos vertsorganisasjonene. De har en sentral og viktig rolle knyttet til administrering av Feide tjenesten hos den enkelte vertsorganisasjon. De gjør en meget viktig jobb og har bidratt fra sin side i oppgraderingsprosessen. I tillegg har vertsorganisasjonene fått viktig bistand fra leverandør av brukeradministrativt system (BAS).

Per 15.09.2020 har alle kommuner og fylkeskommuner, med unntak av noen få, sørget for oppgradering til nyeste skjemaversjon av Feide (2.0) samt aktivering av nye Feide som sikrer tilgang til nyeste funksjonalitet. Det samme gjelder for de av friskolene som har tatt i bruk Feide.