Min Feide (minfeide.no) legges ned 15. mai

Tjenesten Min Feide (minfeide.no) legges ned 15. mai og erstattes av siden Tilgjengelige tjenester på feide.no.

Tilgjengelige tjenester finner du på feide.no, og løsningen har tilsvarende funksjonalitet som Min Feide – med unntak av innlogging. På Tilgjengelige tjenester finner du en oversikt over alle tjenester (digitale læremidler, administrative systemer, digitale verktøy og lignende) som er tilgjengelig med Feide-innlogging. Her finner du også detaljert informasjon om den enkelte tjeneste, som for eksempel målgruppe, fag og trinn tjenesten egner seg for.

Informasjon om den enkelte tjeneste vedlikeholdes av tjenesteleverandøren i Feides kundeportal.