Kristen Friskole - Fordi barna fortjener det beste

Nyeste grenen på Feide-stammenKristen friskole, også kjent som KFskolen. 

KFskolen er en ny grunnskole som startet opp høsten 2013.

Den kristne tro og de kristne verdier er grunnlaget for KFskolen.

Kfskolen tror på en skole som er god på det faglige, det sosiale og det åndelige, og gir barna det beste.

 

Vi i Feide ønsker velkommen til KFskolen som ny vertsorganisasjon, og ser frem til et godt samarbeid.