Karasjok -Samenes hovedstad

I dag kan vi med glede ønske velkommen til landets nest største kommune i utstrekning, med et areal på 5464 km². 

Dagens Karasjok har vokst frem fra å være den gamle vinterleiren Ávjovárri, ca. 4 mil fra Karasjok, 
til et moderne samfunn. I 1866 ble Karasjok en egen kommune og i 1872 et eget prestegjeld.

Kommunen har grenser til nabokommunene Kautokeino i vest, Alta i nordvest og Porsanger og Tana i nord. 
I øst og sørøst grenser kommunen til Utsjok og Enare kommuner i Finland.
Kommunens administrasjonssted er Karasjok tettsted (også kalt Kirkestedet)
Karasjok er et knutepunkt for reisende i Finnmark, og et naturlig utgangspunkt for besøk og opplevelser på Nordkalotten,
deriblant Nordkapp. 
 
Vi i Feide ønsker velkommen og ser frem til et godt samarbeid i det nye året.