Jevnaker kommune Feide-klar

I dag ønsker vi velkommen til Jevnaker kommune i Oppland fylke som ny vertsorganisasjon i Feide.

Kommunen grenser i nord til kommunen Gran, i øst til Lunner, og i sørvest til Ringerike i Buskerud fylke. 

Jevnaker er den minste av kommunene i Oppland, regnet etter areal, men er den tettest befolkede. 
Jevnakers innbyggertall er nær 7.000 og kommunen har sterk befolkningsvekst.
Kommunevåpenet med tre glass på rød bunn viser til tradisjon med glassblåsing, 
både på Hadeland Glassverk og det tidligere Randsfjord Glassverk. 

Vi i Feide ønsker velkommen, og ønsker Jevnaker kommune fine innloggingsdager fremover.