Invitasjon til webinar for Feide-administratorer

Uninett og Utdanningsdirektoratet inviterer til webinar for Feide-administratorer i fylkeskommunene, kommunene og friskolene. Tema er verktøystøtte for Feide-administratorer.
 
Dato: mandag 27. april og onsdag 29. april
Tidspunkt: 12.00–13.00
Sted: Zoom (lenke til Zoom-room sendes til påmeldte via mail)
 

Opptak

Opptak fra webinaret finner du her:
 
Agenda og innhold er i utgangspunktet likt for begge webinarene, men da vi forventer noe ulike spørsmålsstillinger fra de ulike vertsorganisasjonsgruppene, så har vil lagt opp webinaret den 27. april for fylkeskommunene og kommunene. Friskolene oppfordres derfor til å melde seg til webinaret den 29. april.
 
Det vil bli lagt vekt på praktisk visning og gjennomgang av de respektive verktøyene som er tilgjengelig for Feide administrator. Det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis. De spørsmålene som ikke besvares underveis, vil bli fulgt opp og besvart i oppsummering til slutt.
 

Agenda

  • Feide Innsyn – innsynstjeneste (om meg/min organisasjon, gruppetilhørighet, applikasjoner (mine tilgjengelige, personvern)
  • Feides kundeportal – gjennomgang av funksjoner og verktøy
  • Bruk av crawler – verktøy for sjekk av datakvalitet
  • q.feide.no – status brukerkataloger i Feide
  • feide.no/uninett.no – driftsmeldinger, informasjon m.m.
  • Support – support@feide.no (teknisk support) – feidepost@udir.no (veiledning for vertsorganisasjon)

Påmelding

Meld deg på webinaret her

Påmeldingsfrist er 24. april kl. 16.00.