Ibestad kommune ny i Feide

I dag ønsker vi velkommen til Ibestad kommune som ny vertsorganisasjon i Feide. 

Over fjordene som omgir de to øyene er kommunen omgitt i nord av Tranøy og Dyrøy, 
i nordøst av Salangen, i øst av Lavangen og Gratangen, i sør av Skånland og i vest av Harstad. 
Øyene er bundet sammen med hverandre med en undersjøisk tunnel, Ibestadtunnelen.
 
Kommunen har 1 394 innbyggere pr. 1. januar 2017, hvorav 423, pr 1. juli 2009, i kommunesenteret Hamnvik.
Kommunens tusenårssted er Ibestad kirkested som omfatter Ibestad kirke, prestegården og Gamle Ibestad kirkegård.
 
Vi i Feide gratulerer, og ser frem til et godt samarbeid.