Hamarøy kommune inn i Feide

Hamarøy kommune, vår ferske vertsorganisasjon, er en kommune i Salten i Nordland.
Kommunen grenser i nordøst mot Tysfjord, i sør mot Sørfold, i sørvest mot Steigen og i sørøst mot Jokkmokk kommuner.
I nord er det kystlinje mot Vestfjorden og i vest ligger innhavet Sagfjorden.
 
Hamarøy strekker seg fra fjord til fjell. Fra værhardt kystlandskap langs Vestfjordens bredder til høyfjell på grensen mot Sverige.
Hamarøy er en vidstrakt kommune (1038 km2 ) som favner om det meste som naturen kan tilby.
Administrasjonssenteret er Oppeid. Andre befolkningssentre er kirkestedet Presteid, fergestedet Skutvik, Ulvsvåg og Innhavet.
 
 
Vi i Feide gratulerer, og ønsker Hamarøy kommune mange fine innloggingsdager fremover.