Høring: norEdu*-spesifikasjon v.2.0 og Feides informasjonsmodell

Feide har nå endret norEdu*-spesifikasjonen samt informasjonsmodell for henholdsvis grunnopplæringa og høgere utdanning. Disse dokumentene beskriver hvilke krav Feide stiller til struktur på data i vertsorganisasjonenes LDAP-katalog, og definerer hvilke av attributtene fra norEdu*-spesifikasjonen som er obligatoriske og anbefalte for vertsorganisasjoner tilknyttet Feide.

Alle endringer er beskrevet i endringsloggene i de ulike dokumentene.

Dokumentene som er ute på høring finnes her:
https://docs.feide.no/schema/index.html

Høringsfrist er satt til: 05.03.2018.

Vi ber om at eventuelle merknader sendes til:
svar@feide.no