Foreldre skal få bedre innsikt i barnas digitale skolehverdag

08.03.2021 16:54

Forbedret foreldre-barn funksjonalitet skal bidra til å styrke samarbeidet mellom skole og hjem.

Uninett fikk i 2019 et oppdrag fra Udir om å tilgjengeliggjøre data om hvem som er foresatt. Foresatte skal kunne logge inn på tjenester som støtter foresatte-innlogging ved bruk av ID-porten, og få tilgang til informasjon knyttet til sine barn. Det vil også bli mulig å hente ut hvilke barn som er tilknyttet en foresatt.

Status per februar 2021

Uninett har allerede kommet på god vei med implementering av en løsning. Det arbeides per i dag med å utvikle et API som benytter seg av informasjon om foresattes fødselsnummer. Informasjonen må legges inn i vertsorganisasjonenes Feide-kataloger. Rent teknisk realiseres det gjennom et nytt attributt som ligner på norEduPersonNIN. Løsningen forventes å være klar til å piloteres i løpet av andre kvartal i 2021.   

Videre arbeid

Prosessen er allerede godt i gang, og videre arbeid er: 

  1. Fiktiv, men reell informasjon om foresattes fødselsnummer må fylles ut for testbrukere slik at det kan testes ut i praksis.
  2. Udir identifiserer vertsorganisasjoner og tilknyttede tjenesteleverandører som vil delta i pilot for å teste ut den nye funksjonaliteten, og organiserer arbeidet med å samle inn erfaringer.   
  3. Pilotperiode 
  4. Ut fra erfaringene som gjøres i piloten, vil Uninett og Udir i samarbeid beslutte hvorvidt løsningen skal settes i produksjon eller avvikles.
  5. Dersom løsningen skal settes i produksjon må eventuelle nødvendige endringer gjøres før produksjonsdato.
  6. Avklare hvorvidt det nye attributtet skal medføre en ny versjon av Feides informasjonsmodell (Feide-skjema). 

Følg med på veikartet vårt for å følge med fremdriften

Er du vertsorganisasjon eller tjenesteleverandør som ønsker å delta i pilot på foreldre-barn funksjonalitet, ta kontakt på feidepost@udir.no.