Feidepålogging til It's Learning

Mange har ønsket seg Feidepålogging til læringsplattformen It's Learning, og nå er den her. It's Learning er en av de store leverandørene av digitale tjenester til utdanningssektoren og vi gleder oss over at plattformen nå er Feide-tilpasset.

It's Learning er et av de ledende selskapene i Skandinavia som leverer nettbaserte læringsplattformer (LMS) til skoler og undervisningsinstitusjoner. It's Learning benyttes som læringsplattform for hele spekteret fra grunnskole til universitet og høgskole, og internasjonalt har tjenesten nesten 700 000 brukere.  At It's Learning nå har tilbyr Feide-innlogging betyr at lærere og elever får en sikrere pålogging, og kun behøver ett brukernavn og passord for å benytte en rekke digitale ressurser.

Antallet Feide-tilpassede tjenester har vært et hinder for utbredelsen av Feide i Skole-Norge. Vi er derfor svært glade for at en tjeneste av It's Learnings størrelse og utbredelse nå er klar. Foreløpig har Hedmark fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Bergen tatt i bruk Feide-innlogging på It's Learning, men vi regner med at dette vil være aktuelt for mange av organisasjonene som er med i Feide. Forhåpentligvis kan det også være et argument for skoleeiere som har "sittet på gjerdet" og ventet på de gode tjenestene.