Feidepålogging mot Office 365

26.09.2017 09:49

Feide-pålogging til Microsoft Office 365 realiseres av de fleste ved at det lokalt settes opp en ADFS-infrastruktur (Active Directory Federation Services), en kobling mellom lokal AD og Office 365 som kommuniserer med Feide. Vi piloterer nå en forenklet løsning og ønsker flere pilot-kunder.

Oppsett og vedlikehold av en slik ADFS-infrastruktur kan være komplekst og dyrt. For å gjøre det enklere og billigere har UNINETT det siste halvannet året pilotert en direkte kobling mellom Feide og Office 365. Dermed slipper en ADFS som ett mellomledd mellom Feide og Office 365.

ATEA har i løpet av sommeren implementert denne løsningen hos to av sine kunder. UNINETT kategoriserer fortsatt løsningen som pilot, men ønsker å få den over i produksjonsstatus ved å slippe til kunder på løsningen. Det er derfor ønskelig med flere pilotbrukere.

Kontakt oss på kontakt@sikt.no hvis ønsker å høre mer om løsningen eller bli pilotkunde.

Teknisk beskrivelse av løsningen og andre alternativer