Feide-administrator: Vil du hjelpe sommerstudentene våre?

23.06.2022 10:14

Hei alle Feide-administratorer for vertsorganisasjoner

"Fotografi av de seks sommerstudentene våre som hopper, smiler og er glade"

Vi er seks studenter som i sommer skal jobbe for å gjøre hverdagen din som Feide-administrator enklere – og det er vi hoppende glade for!

Vil du hjelpe oss?

Vi har fått i oppgave å forbedre onboardingen av Feide-administratorer. For å løse oppgaven på en god måte trenger vi tilbakemeldinger fra deg som brukeradministrator.

Vi tar ikke lenger i mot svar. 

Målet med spørreundersøkelsen er å få et innblikk i:

  • Rollen din som Feide-administrator
  • Hvordan vi kan forbedre tjenesten slik at hverdagen din blir enklere

Informasjonen fra undersøkelsen vil vi bruke direkte i løsningen vi lager. Dette er derfor en gylden mulighet for deg å påvirke arbeidsdagen din på!

Vi setter stor pris på om du tar deg tid til å svare på undersøkelsen.

Hilsen Arman Bulak Hagelia (interaksjonsdesign UiO), Kine Kai Moe Holthe (informatikk NTNU), Martin Sandnes (informatikk NTNU), Anita Stuberg Guldseth (industriell design NTNU), Noran Baskaran (informatikk NTNU) og Oda Tillmann (industriell design NTNU).